Materials naturals

Materials naturals

La natura ens aboca a una gran varietat de situacions, ofereix molts camins per descobrir. Hauríem d’estar-hi en contacte el màxim de temps possible, però resulta que no sempre és possible. 

Són materials rics i variats que ens permeten relacionar-nos-hi de manera lliure. No tenen un únic ús o tampoc tenen una manera concreta d’utilitzar-los, o una funció. Permeten imaginar i manipular-los de moltes maneres diferents.

Nosaltres, les educadores o acompanyants, juguem un paper molt important: triem el material, fem propostes d’espai, l’oferim sol o acompanyat d’altres objectes. La combinació entre diferents materials pot resultar meravellosa i un trampolí per la imaginació i la creativitat.

Amb troncs de fusta he vist construccions i torres ben altes i curioses. Amb animals, sorra i pedres he vist com en fan un món, com els animals mengen, com descobreixen coses que abans desconeixien, amb les petxines he vist com fan música i discerneixen com sonen unes i altres, també he vist com classifiquen de més grans a més petites i com les observen i ressegueixen la seva textura quan les manipulen.